Forsikringssvindel

Postadresse:

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Forsikringssvindel

Anklaget for forsikringssvindel? Kontakt advokat nå for erstatning

Forsikingssvindel er en alvorlig anklage som kan få store konsekvenser for den som blir beskyldt for det. Hvis du blir beskyldt for forsikringssvindel må du sørge for at du får en advokat som er dyktig med forsikringsoppgjør og forsikringssvindel.

 

Hvis selskapet mistenker at du har overdrevet innbolisten din eller at du selv har antent bygningen ved brannskade, vil forsikringsselskapet etterforske deg for å få deg dømt for forsikringssvindel. Forsikringsselskapets utredere vil ikke være objektive, slik politiet skal være, og derfor må du kontakte advokat som har erfaring med saker om forsikringssvindel.

 

Advokat Skansbo har god erfaring med saker hvor selskapet beskylder skadelidte for forsikringssvindel - les som eksempel dom om hyttebrann som han prosederte.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.