opplysningsplikt

Postadresse:

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Opplysningsplikt

Brudd på opplysningsplikten kan gi redusert eller bortfalt erstatning

Opplysningsplikten følger av forsikringsavtaleloven og av forsikringsvilkårene. Opplysningsplikten innebærer at du som kunde har plikt til å informere selskapet om alle relevante forhold som kan ha betydning for forsikringsoppgjøret. Brudd på opplysningsplikten kan resultere i at selskapet beskylder deg for forsikringssvik. Hvis du blir beskyldt for forsikringssvik må du sørge for at du får en advokat som er dyktig med forsikringsoppgjør og forsikringssvik.

 

Opplysningsplikten gjelder ikke bare for forhold etter at du har meldt krav om erstatning, men vil også gjelde i forhold til opplysninger du har gitt til selskapet i forbindelse med at forsikringsavtalen ble inngått - f.eks. i forbindelse med helseerklæring. Hvis selskapet anfører at du har brutt opplysningsplikten, bør du kontakte advokat som har erfaring med forsikringssaker og erstatningsoppgjør.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.