Erstatningsrett

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

Erstatningsrett

Advokat ved erstatningskrav

Erstatningsrett kan være både i og utenfor kontrakt. I Advokatfirmaet Robertsen har vi lang erfaring med å kreve erstatning på vegne av klienter innenfor flere ulike rettsforhold. Kontakt oss idag for hjelp i din sak.

 

Skal du kreve erstatning, bør du bruke en advokat som har erfaring med å forhandle frem løsninger, og som ikke er redd for å stå på for å få gjennom dine rettigheter og erstatningskrav. Advokat Skansbo har jobbet som advokat siden 2000, og er svært erfaren i forhandlinger og med å prosedere for domstolene i alle typer saker.

 

Firmaet har sentrale kontorer i Oslo sentrum, og betjener klienter over hele landet innenfor flere ulike rettsforhold. Som klient i Advokatfirmaet Robertsen føler du deg godt ivaretatt og prioritert innenfor dine bistandsbehov. Vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

 

Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

 

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.