Voldsofferskade

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Voldsofferskade og erstatning

Voldsoffererstatning - få hjelp av advokat

Voldsofferskade kan gi krav på erstatning. Et krav om voldsoffererstatning skal fremmes overfor Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Når Kontoret for Voldsoffererstatning utbetaler voldsoffererstatning til deg, så overtar Staten erstatningskravet, og du slipper dermed å måtte kreve dette fra gjerningsmannen.

Det stilles som vilkår at du må ha anmeldt det aktuelle forholdet som du krever voldsoffererstatning for. Hvis det er en alvorlig straffesak, kan du også ha krav på bistandsadvokat i forhold til straffesaken.

 

Et krav om erstatning etter voldsofferskade omfatter alle de vanlige erstatningspostene, og erstatningen skal utmåles individuelt og dekke ditt konkrete økonomiske tap. I tillegg kommer gjerne kravet om oppreisning. Det kan derfor lønne seg å være representert ved advokat når du skal beregne erstatningen du har krav på.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.