Brannskade

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Brannskade

 

Brannskade erstatning forsikring advokat

Brannskade kan medføre veldig kompliserte forsikringsoppgjør. Hvis huset eller hytta brenner, så er det store verdier som er borte, både i forhold til selve bygningen og i forhold til innbo. Er du utsatt for en brannskade, bør du kontakte advokat som har erfaring med brannskade- og forsikringsoppgjør.

 

Ettersom det er store verdier som berøres ved brannskade av hus eller hytte, så kan forsikringsselskapet være veldig vanskelig å forholde seg til. Noen ganger vil forsikringsselskapet ved brannskade prøve å redusere forsikringsoppgjøret, mens det ved andre tilfeller vil anklage deg for forsikringssvindel. Advokat Skansbo og hans kolleger har jobbet med flere brannskadeoppgjør, og har lang erfaring med hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet for å få riktig forsikringsoppgjør etter brannskade.

 

Ta kontakt i dag og får forsikringsoppgjøret du har krav på.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.