Forsikringsrett

Postadresse:

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Forsikringsrett

Advokater som er dyktige på forsikringsrett

Forsikringsrett er noe vi alle er i berøring med hver gang vi tegner eller fornyer våre forsikringer. Men hva skjer når du har bruk for forsikringen? Hvordan vet du at du får det forsikringsoppgjøret du har krav på?

 

Har du krav på et forsikringssoppgjør, for eksempel etter brann, oversvømmelse, flom eller annet, så bør du kontakte advokat som har erfaring med å lese forsikringsvilkår, og som vet hvordan du skal forholde deg overfor forsikringsselskapet.

 

Hvis selskapet får en mistanke om svik i en forsikringssak, så vil hele prosessen låse seg og bli svært vanskelig. Svært ofte skyldes dette en tidlig misforståelse, som har fått forplantet seg gjennom hele saksbehandlingen. Ved å engasjere advokat tidlig unngår du slike misforståelser og forsikringsoppgjøret vil gå lettere.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.