Familierett

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

Familierett

Advokat-bistand innenfro familierett

Advokatfirmaet Robertsen tilbyr juridiske tjenester innenfor familierettslige områder. Dette gjelder både familierett i form av å håndtere tvister som har oppstått, men også familierett i forhold til rådgivning og planlegging for å unngå fremtidige tvister.

 

Innenfor familierett håndteres blant annet barnefordelingssaker, samværssaker, skilsmisse og opphør av samboerskap. Vi hjelper også med å sette opp ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

 

Vi har betydelig erfaring med å forhandle frem løsninger, samt også masse prosedyreerfaring. Du vil derfor få bistand av høy faglig kvalitetet både utenrettslig og innenfor domstolene.

 

Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.