Trafikkskade

Postadresse:

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf.: 05789

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

 

Se også vår Facebookside

 

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Trafikkskade og erstatning

Advokat ved trafikkskade og erstatning

Trafikkskade er en personskade som oppstår etter en trafikkulykke, og som regel er et krav om erstatning etter en trafikkskade regulert av bilansvarsloven. Hvis du skal kreve erstatning etter en trafikkskade bør du bruke en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker og erstatning.

 

En trafikkskadesak kan være komplisert, både i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng og i forhold til hvor mye du har krav på i erstatning. En advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker vil kunne bistå deg med å få den erstatningen du skal ha etter trafikkskaden.

 

Ved trafikkskadesaker dekkes utgifter til juridisk bistand av det ansvarlige forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har som en følge av trafikkskaden.. Det er derfor ingen grunn til ikke å ta kontakt idag og finne ut hvordan din erstatningssak etter personskade skal håndteres.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.