Forsikringsoppgjør

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo

 

Besøksadresse:

Sommerrogt 17

 

Telefon og e-post:

Tlf: 05789

22 12 24 80

 

E-post: tjs{a}robertsen.no

 

Se våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no

 

Forsikringsoppgjør

Forsikringsoppgjør og erstatning krever dyktig advokat

Forsikringsoppgjør kan være vanskelig, og det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket forsikringsoppgjør du får. Skadeoppgjørene kan være umulig å håndtere alene, og det er viktig å få riktige råd tidlig i prosessen.

 

Forsikringsvilkår er kompliserte å forstå, og veldig kompliserte når det kommer til å bruke dem opp mot et enkeltstående forsikringsvilkår. Dette gjør at det er veldig vanskelig å vite om du får det forsikringsoppgjøret du har krav på, eller om det er slik at forsikringsselskapet prøver å gi deg mindre enn du har krav på.

 

Hvis du har fått en skade og skal fremme krav om forsikringsoppgjør, kan det lønne seg å kontakte en advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør. Ved å få tidlig bistand i forhold til ditt forsikringsoppgjør kan du sikre deg at du får den erstatningen du har krav på etter forsikringstilfellet.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.