Brannskade beviskrav

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Brannskade - beviskrav


Det er strenge krav til bevis ved anklage om svik etter brannskade

Brannskade kan medføre veldig kompliserte forsikringsoppgjør. Hvis brannskadesaken havner i retten, vil beviskravene kunne være avgjørende. Som utgangspunkt også i brannskadesaker er det et spørsmål om hva som er mer enn 50% sannsynlig.


Hvis brannskadesaken har kommet inn til rettsapparatet som en straffesak om forsikringssvik, så skal politiet bevise forsikringsbedrageriet med nesten 100% sannsynlighet. Det er ikke like strenge beviskrav i en sivil sak om forsikringssvindel, men det er forsikringsselskapet som skal bevise at det foreligger forsikringssvik ved brannskaden. Høyesterett har fastslått at selskapet skal børe bevis for sine anførsler med  "betydelig sannsynlighetsovervekt". I praksis betyr det at sannsynligheten må være adskillig større enn 50 prosent, og nesten det samme som kreves av politiet.


Er du beskyldt for forsikringssvik ved brannskade bør du kontakte advokat som har erfaring med brannskadesaker. Advokat Skansbo har god erfaring med denne type saker.


Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.