Pasientskade

 

Advokat Thorsteinn J. Skansbo

Pasientskade og erstatning

Pasientskade og erstatning - få hjelp av advokat

Pasientskade kan gi krav på erstatning. Hvis du har blitt utsatt for en feilbehandling eller forsinket behandling, så kan det foreligge en pasientskade som gir deg krav på pasientskadeerstatning.

 

Et krav om erstatning etter pasientskade behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og du melder skaden ved å sende inn skademeldingsskjema dit. Det er dermed ikke legen eller sykehuset som har gitt deg feilbehandling som skal yte erstatning, men Norsk Pasientskadeerstatning. NPE vil ta saken til behandling og innhente det de mener er relevant for å ta stilling til saken.

 

Inntil det foreligger et vedtak om at du har krav på pasientskadeerstatning, så vil NPE ikke dekke dine utgifter til advokat. Det er først ved selve erstatningsberegningen at dette dekkes etter egen forskrift. Hvis du føler at saken din ikke blir behandlet riktig, eller at du ikke blir hørt av NPE, så kan det likevel lønne seg å engasjere advokat allerede før et ansvarsvedtak foreligger. Dette kan bli billigere enn å måtte engasjere advokat til å klage på et avslag.

 

Ta kontakt med advokat Skansbo i dag og hør hvordan din pasientskadesak kan ivaretas på beste måte.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt i dag, og få advokat på saken. La oss hjelpe deg, med dine rettigheter i sentrum for vår bistand.